Prawo autorskie w internecie

Dziś Internet stanowi najpotężniejsze źródło informacji. Dzięki niemal nieograniczonemu zasięgowi, możemy dotrzeć do takich danych, do których dostęp jest bardzo utrudniony. Niestety powszechny dostęp do dóbr intelektualnych ma także swoje minusy. Wielu z nas, często nieświadomie, narusza prawa autorskie. Wynika to najprawdopodobniej z niedostatecznej wiedzy na temat tego prawa. Jak zatem uniknąć plagiatowania w sieci?

Prawa autorskie w internecie opierają się o ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku (o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Twórczość publikowana w sieci obejmuje utwory słowne, muzyczne, wzornicze i plastyczne, a także dzieła przedstawione za pomocą znaków graficznych lub matematycznych.

Kopiowanie wybranych form publikacji internetowych może odbywać się według określonych zasad:

  • kopiowanie treści: może odbywać się tylko za zgodą autora tekstu i nie można podpisywać się pod nim własnym imieniem i nazwiskiem; nie wolno umieszczać w sieci zeskanowanych materiałów w formacie PDF drukowanych w czasopiśmie, encyklopedii, słowniku czy publikacji; niedopuszczalne jest również kopiowanie zawartości całych witryn, a następnie umieszczanie ich treści w niezmienionej formie na innej domenie; można natomiast umieścić w sieci opatrzony cudzysłowem, krótki fragment dzieła słownego, dodając do niego informacje o jego źródle.
  • kopiowanie grafiki: aby uatrakcyjnić swoją stronę WWW, nie ściągajmy zdjęć bezpośrednio z wyszukiwarek grafiki, lecz poszukajmy ich na specjalnych stronach typu banki zdjęć; po zapoznaniu się z warunkami licencji wybranego banku zdjęć dotyczącej okoliczności wykorzystywania tych dzieł graficznych, możemy legalnie umieszczać wybrane elementy graficzne na swojej witrynie; kopiowanie zdjęć bez zgody autora i umieszczanie ich na danej stronie internetowej (nawet po pseudonimem) jest niezgodne z prawem.
  • kopiowanie utworów multimedialnych, czyli filmów i muzyki: na umieszczenie tego rodzaju plików na naszej stronie WWW potrzebujemy zgody autora wybranego utworu (dotyczy to także nawet samej próbki dzieła multimedialnego); dozwolone jest natomiast zamieszczanie linków do serwisów, w których materiały te zostały opublikowane.

Gdy kopiujemy z czyjejś strony np. niewielkie programy bądź dodatkowe misje do gier i widzimy, że nie ma żadnej wzmianki o tym czy są one darmowe, to łamiemy wówczas prawo autorskie.

Prawa autorskie w internecie i ich naruszanie są bardzo skomplikowanym tematem, który często wymaga szczegółowej wiedzy z zakresu prawa. Za użycie czyjejś pracy czy dzieła bez zgody autora grożą kary pieniężne, a nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Organy ścigania identyfikują takiego sprawcę, określając jego adres IP, identyfikując komputer i przyporządkowując mu domenę.